MODERNIZACE
V současné době většina výtahů v české republice neodpovídá normám bezpečného provozu.Proto dle těchto ČSN vznikl přehled provozních rizik ,který obsahuje i časový rozvrh ve kterém je doporučuje provozní rizika odstranit. Modernizací získáte bezpečnější,spolehlivější a s větším komfortem a ekonomikou pracující výtah.Nehrozí nebezpečí zachycení osob o stěnu výtahů bez kabinových dveří.Výtah po výměně starého rozvaděče za nový mikroprocesorový se může doplnit frekvenčním měničem, který zajistí plynulý rozjezd a dojezd s přesností 5 mm. Staré výtahy mají limit dojezdu (plus minus) 50 mm.Motor zůstává stejný.
Pro cenovou náročnost doporučujeme provést modernizaci na etapy:
1. ETAPA
-výměna řídící jednotky ,včetně doprovodných komponentů el.rozvaděče
-výměna tlačítkových ovladačů
-výměna patrových přepínačů za magnetickou dráhu
-výměna popř.repase elektroinstalace šachty
-montáž frekvenčního měniče
-další potřebné úkony pro nový systém řízení
2. ETAPA
-montáž chybějících kabinových dveří
-výměna klece výtahu
-montáž ochranné prahové desky
-výměna zachycovačů (zachycení v obou směrech)
-montáž osvětlení šachty
-montáž revizní jízdy
-otvory pro lana ve strojovně vybavit olemováním
-výměna hlavního vypínače za uzamykatelný
-montáž informativního zařízení ve strojovně o poloze kabiny
-výměna brzdy výtah.stroje za dvojčinnou
-úprava vodítek protizávaží/hlídací zařízení vodících drátů,
popř. výměna za T profil
-montáž nouzového osvětlení a komunikace
3. ETAPA
-výměna šachetních dveří ,včetně dveřní uzávěry
-vybavení prohlubně poliuretanovými nárazníky
-vybavení stropu klece zábradlím
-vybavení prohlubně stop-tlačítkem
Návaznost jednotlivých úkonů při modernizaci se dojednává přímo s majitelem výtahů, popř. provozovatelem.Doporučujeme však začít s těmi opravami, které umožní odstranit nejdříve největší bezpečnostní rizika.Hlavně to je jízda bez kabinových dveří. Časový rozvrh je od 5 do 15 let dle hrozícího nebezpečí rizik na výtazích.Důležité je však začít s modernizacemi aby náklady mohly být rozloženy v delším časovém období.Také pocit,že jste udělali vše pro bezpečný provoz Vašich výtahů,za to stojí.